Pravila i uslovi korištenja

Korištenje ovog portala podleže određenim pravilima i uslovima. Ta pravila nisu stroga, ali postoje i važno je upoznati se sa njima.

Opšte informacije

Portal www.ekuvar.com (ili Portal ekuvar) je vlasništvo kompanije aikon group d.o.o. Petra Drapšina 14, 21000 Novi Sad.
Pristupanjem portalu, kao i u toku korištenja portala ekuvar korisnik prihvata ovde navedena Pravila i Uslove korištenja kao i sve važeće primenjive zakone.
Zadržavamo pravo da ova Pravila i uslove korištenja promenimo bez najave i u bilo koje vreme.
Promene stupaju na snagu trenutkom objave.

Tačnost podataka

Korisnici usluga portala ekuvar na portal postavljaju oglase, fajlove, poruke, komentare, fotografije, skice, video materijal, podatke o geo lokaciji ili drugi materijali (kraće sadržaj). Svi korisnici portala ekuvar dužni su da osiguraju tačnost i istinitost sadržaja koje objavljuju na portalu. Celokupan, na ovaj način objavljeni sadržaj, odgovornost je osobe ili kompanije koja je taj sadržaj objavila. Nadalje, portal ekuvar ne garantuje:
- tačnost, potpunost i istinitost oglasa ili teksta u njima, kao ni kvalitet, sigurnost i legalnost ponuđenih proizvoda i usluga
- nadležnost druge strane u zaključivanju sporazuma, ispravnost, potpunost i tačnost ličnih podataka oglašivača, koje je isti koristio na ispravan način u poslovanju
- da na stranicama neće biti grešaka i/ili da će funkcionirati bez prekida u svakom trenutku

Korištenje podataka

Postavljanjem sadržaja na portal ekuvar saglasni ste da podaci i informacije koje ste predali budu dostupni na uvid svima koji su za iste zainteresovani, u skladu sa ovim Pravilima i uslovima korištenja. Podaci o korisnicima dostupni su samo zaposlenim na portalu kojima su ti podaci neophodni za obavljanje posla. Svi zaposleni na portalu ekuvar i poslovni partneri odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Isključenje iz upotrebe

Zadržavamo pravo da u daljem korištenju usluga portala onemogućimo korisnike koji:

- krše Pravila i uslove korištenja
- na bilo koji način ometaju rad portala
- vređaju prava oglašivača ili korisnika
- zloupotrebljavaju objavljene podatke naročito u smislu neovlaštenog kopiranja sadržaja objavljenog na portalu ekuvar radi objave u nekom drugom mediju.
- podstrekuju oglašivače portala ekuvar na oglašavanje na sličnim portalima kontaktirajući na bilo koji način i nudeći im svoje usluge.
- prikupljaju podatke o drugim korisnicima u komercijalne ili nezakonite svrhe
- koriste automatizovane metode prikupljanja sadržaja sa stranica portala ekuvar uključujući "spidere", "robote", "crawlere"
- pokušavaju da uspostave neovlašćen pristup zaštićenim delovima portala ekuvar ili iniciraju aktivnost koja utiče na kvalitet ili remeti funkcionalnost usluga portala ekuvar
- inicira automatizovano unošenje sadržaja na portal ekuvar mimo ručnog unosa svake takve objave od strane autora istog, mimo već postojećih metoda dogovorenih sa portalom ekuvar
Pored zabrane korištenja usluga portala ekuvar, mogu od isključenog korisnika zahtevati naknadu štete ili naknadu za izgubljenu dobit.

Podaci o Receptu

Prilikom objavljivanja recepta na portalu ekuvar oglašivač daje portalu ekuvar pravo da emituje informacije koje se odnose na oglašeni recept. Zadržavamo pravo da promenimo ili uklonimo oglase koji ne ispunjavaju standarde kvalitetas i dobre poslovne prakse, a posebno kada oglas sadrži:

- uvredljiv sadržaj za portal ekuvar, njegove korisnike ili klijente
- linkove na komercijalne usluge ili internet strane
- direktnu ili indirektnnu promociju ili reklamu kompanije ukoliko ona nije prethodno dogovorena sa portalom ekuvar
- lične ili identifikacione podatke o drugoj osobi bez njenog izričitog odobrenja
- kada oglas na bilo koji način narušava nivo kvaliteta sadržaja za koji se zalažemo

Autorska prava

Nosilac autorskih prava na portalu ekuvar je kompanija aikon group d.o.o. Autorska prava odnose se na sadržaj koji su kreirali zaposleni na portalu ekuvar, kao i tekst, slike, format, baze podataka, sve ostale materijale, zvuke, formate, software, nazive (uključujući i domen). Kompanija aikon group nije vlasnik sadržaja koji korisnici objave, ali nas korisnici svojim zahtevom za objavljivanje na portalu ekuvar, neopozivo ovlašćuju da taj sadržaj koristi, kopira, prikazuje, objavljuje i distribuira. Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala smatra se kršenjem autorskih prava kompanije aikon group.

Sudska nadležnost

U slučaju spora nadležan je sud u Novom Sadu.